"Детето трябва да се възпитава и развива, както духовно, така и физически."(Авицена)

Д-р Албена Димитрова Молева завършва медицина във

през 1987год. с отличен успех.
Работи по разпределение 3 години в детско отделение в град Раковски.
От 1990 до 2011 година работи, като неонатолог в
       - МБАЛ "Св. Пантелеймон";
       - МБАЛ "Св. Мина";
       - СБАЛАГ "Селена";
       - УМБАЛ "Св. Георги"- интензивно отделение на новородени-гр. Пловдив.
Придобива специалност по ПЕДИАТРИЯ и сертификат за АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ.
Има участия на международни конгреси по педиатрия и неонатология в страната и чужбина.
ВМИ "Иван Петрович Павлов"- гр. Пловдив